Echoscopie

"Een stukje uitleg....."


Wat is een echo?

Een echo is een afbeelding die wordt gemaakt met behulp van echografie. Echografie is een techniek waarbij er gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een hele hoge frequentie, waardoor ze niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor. Daarom wordt dit geluid ook wel ultrasoon geluid of ultrageluid genoemd.

De geluidsgolven kunnen door je lichaam heen, maar niet alle golven gaan door je lichaam heen. Een deel van de golven wordt gereflecteerd op de grensvlakken tussen de verschillende structuren in je lichaam. Daardoor kun je deze overgangen in beeld brengen.

Het echoapparaat bestaat uit een probe (ook wel transducer genoemd), een beeldscherm en een toetsenbord. De transducer zendt de geluidsgolven uit, maar vangt ook de gereflecteerde geluidsgolven weer op. De gereflecteerde geluidsgolven worden omgezet in een elektrisch signaal dat naar een computer wordt gestuurd. De computer kan het elektrische signaal vervolgens omzetten in een beeld.

Er zijn verschillende vormen van echografie. Normale echografie is een 2D echo. Daarbij wordt een afbeelding van een doorsnede van je lichaam gemaakt. Bij een 3D echo wordt er met behulp van heel veel 2D plaatjes een afbeelding met diepte gemaakt. Verder kun je ook nog een bewegende 3D echo maken. Die wordt ook wel 4D echo genoemd. 2D, 3D en 4D echo's zonder medische grondslag worden ook wel pretecho's genoemd. De techniek van een pretecho is hetzelfde als bij een medische echo: er ontstaan beelden door de weerkaatsing van geluidsgolven. Tot op heden zijn er bij mensen geen overtuigende nadelige bijwerkingen van diagnostisch ultrageluid aangetoond, mits in normale hoeveelheid en door getrainde echoscopisten uitgevoerd.

Contact T. 046 - 4811850